บุคลากรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

หัวหน้ากลุ่มสาระ นางกัณฑิมา พาลี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางกัณฑิมา พาลี

นายไสว จันทร์ผา

                                              นายไสว จันทร์ผา

                                               ครูอันดับ คศ.๓

นางจุไรวรรณ เคนโยธา ครูอันดับคศ.๓

      นางจุไรวรรณ เคนโยธา
            ครูอันดับคศ.๓

นางเกศราภรณ์ ประเสริฐไทย นางเกศราภรณ์ ประเสริฐไทย  

ครูอันดับ คศ.๓

นางวรรณา ดีโนนโพธิ์ ครูอันดับคศ.๓

       นางวรรณา ดีโนนโพธิ์
             ครูอันดับคศ.๓

นางฉวีวรรณ ทองแย้ม ครูอันดับ คศ.๓

         นางฉวีวรรณ ทองแย้ม
               ครูอันดับ คศ.๓

นางญาณินี พวงมาลัย ครูอันดับ คศ.๓

          นางญาณินี พวงมาลัย
                ครูอันดับ คศ.๓

นางอุทัย ศรีมงคล ครูอันดับ คศ.๓

             นางอุทัย ศรีมงคล
               ครูอันดับ คศ.๓

นางวิไลภรณ์ สุขยืน ครูอันดับ คศ.๓

             นางวิไลภรณ์ สุขยืน
                ครูอันดับ คศ.๓

 

นางยุภาพร พรมแก้วมา ครูอันดับ คศ.๓

         นางยุภาพร พรมแก้วมา
               ครูอันดับ คศ.๓

 

นางสาวชนัญชิดา ทองหนองกอย ครูอันดับ คศ.๑

 นางสาวชนัญชิดา ทองหนองกอย
          ครูอันดับ คศ.๑

นางสาวศศิธร แสนจำสาร ครูอันดับ คศ.๑

     นางสาวศศิธร แสนจำสาร
            ครูอันดับ คศ.๑

 

นางสาวสาวิตรี ใหม่คามิ      ครูอัตรจ้าง

        นางสาวสาวิตรี ใหม่คามิ
                  ครูอัตรจ้าง

Mr. chris

                        Mr. chris

Mr. Mark

               Mr. Mark

Mr.Marcus

                  Mr.Marcus

 

 

 

Miss mali

                       Miss mali

 

 

Miss Pa

                     Miss Pa

 

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15